Kontakt

Kontakt för Klarälvsdeltat är Per Gustafsson, per.gustafsson@lansstyrelsen.se, vid Länsstyrelsens enhet för Naturvård. 

Vill du ringa så når du Per på telefonnumret 010-22 47 357.