Anteckningar från möte om jakt i Klarälvsdeltat

Den 12 oktober 2013 hölls ett möte på Länsstyrelsen för att diskutera jaktfrågor. Med på mötet var Karlstads kommun, markägare, arrendatorer och tre föreningar.

Frågor som kom upp på mötet var bl.a. fågeljakt, trafiksäkerhetsfrågor, kopplingstvång på hund, förbud mot fordonstrafik utanför vägarna och skyddsjakt på vildsvin och bäver. Det finns flera områden där frågor ibland står emot varandra, t.ex. turisternas önskan att se bäver och behovet av att hålla efter de bäverskapade översvämningarna.  

Nu finns minnesanteckningar tillgängliga för den som är intresserad av att veta mer.