Arbetet med att ta fram en skötselplan har nu börjat!

För att utforma skötselplanen på ett sätt som tar hänsyn till olika intressenter så har Länsstyrelsen bjudit in referensgrupper.

Friluftsliv

Den 14 maj var det dags för referensgruppsmöte för Friluftsliv och turism. Inbjudan gick ut till 15 föreningar och ett antal andra intressenter.

Det viktigaste syftet med att bilda reservatet är att skydda och bevara värdefull natur. Ett annat av syftena är att friluftsliv och besök i området gynnas, utan att naturvärdena i området riskeras. Vi bjöd in till mötet för att få veta vilka fritidsintressen eller turistprojekt rörande naturen eller med naturen som arena, som förekommer eller finns visioner för att utföra, inom det planerade naturreservatet Klarälvsdeltat. 

På mötet deltog representanter för fem föreningar och fokus för diskussionerna hamnade till stor del i vattenlederna. 

Om några veckor är det dags för nästa möte. Då bjuder vi in till referensgruppsmöte för Natur i deltat. Vill du ha en inbjudan hör av dig till någon av oss senast 10 juni! Du kan också höra av dig om till oss om du har synpunkter på hur friluftslivet ska utformas i reservatet.

Du kan ringa Anita Andersson, 010-22 47 470 eller Linda Stöberg, 010-22 47 487 eller kontakta oss via e-post:klaralvsdeltat.varmland@lansstyrelsen.se