Artikel om Klarälvsdeltat

I årets nummer av Värmlands Ornitologen finns en artikel om den pågående reservatsbildningen i Klarälvsdeltat, skriven av Björn Arvidsson, ordförande i Wermlands Ornitologiska Förening. Föreningen har redan tidigare diskuterat behovet av skydd i det här området. De har också diskuterat på vilket sätt man kan öka områdets attraktionskraft för fåglar och hur områdets tillgänglighet skulle kunna ökas. Björn har besökt Oset i Örebro län, ett område som restaurerats till ett fantastiskt område med hög tillgänglighet och Björn tycker att det skulle vara välkommet om något liknande kunde genomföras vid Klarälvsdeltat. Föreningen har många idéer om hur området skulle kunna skötas och föreningen vill gärna vara med och bidra i arbetet med att ta fram en skötselplan.

Artikel från Wermlands Ornitologiska Förening (PDF)