Author Archive for Linda Stöberg

Artikel om Klarälvsdeltat

I årets nummer av Värmlands Ornitologen finns en artikel om den pågående reservatsbildningen i Klarälvsdeltat, skriven av Björn Arvidsson, ordförande i Wermlands Ornitologiska Förening. Föreningen har redan tidigare diskuterat behovet av skydd i det här området. De har också diskuterat…