Att bilda naturreservat

Semestertider

Nu går Anita och jag på semester och vill önska alla en fin sommar. Efter semestrarna fortsätter arbetet med att ta fram en skötselplan och vi kommer att fortsätta att kontakta de markägare där detaljer i gränsen ännu inte diskuterats.…