Att bilda naturreservat

Semestertider

Nu går Anita och jag på semester och vill önska alla en fin sommar. Efter semestrarna fortsätter arbetet med att ta fram en skötselplan och vi kommer att fortsätta att kontakta de markägare där detaljer i gränsen ännu inte diskuterats. Vi vill också träffa boende vid Nolgårdsholmarna och kommer att bjuda in till ett grannemöte.

 

Här kommer bilder från i tisdags då Anita var ute tillsammans med Lantmäteriet och preliminärstakade gränsen vid Nolgårdsudden.

Nolgårdsudden Mattias och Johan från Lantmäteriet preliminärstakar

Nolgårdsudden Mattias och Johan från Lantmäteriet får hästsällskap vid preliminärstakningen

Besök av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten

Förra veckan hade vi besök av våra centrala verk där lantmätaren Karin Marklund och biologen Hasse Berglund från Naturvårdsverket och Erik Törnblom från Havs- och vattenmyndigheten följde med en grupp från Naturvårdsenheten på en tvådagars resa runt länet för att diskutera reservatsbildning.

Det första besöket var vid Ebbenäs och vi pratade om erosion och om hur man hanterar dess följder som erosion och behov av förstärkning av vissa strandkanter och muddring där material avlagras. Vi tittade på en iläggningsplats för båtar och pratade om båttrafik och bryggor inom reservat.

Nästa stopp var Knappstadsviken. Efter en ovanligt blöt höst var det svårt att tro att det brukar gå betande kor på ängen. Vi diskuterade strandängen, fågelliv, fladdermöss och besöksanpassningar.

Det sista stoppet vid besöket vid Klarälvsdeltat var vid Naturum ute vid Mariebergsviken. På vägen dit åkte vi över Jakobsbergsbron. Där vill kommunerna att bron i framtiden ska kunna byggas ut så att mötande trafik blir möjlig.

Det är bara en av alla de frågor som måste hanteras när man bildar reservat i ett område som berör så många människor. Hur ska man bevara och utveckla naturvärdena i ett område som förändras både genom deltabildningens fortsatta utveckling och som följd av de behov som finns hos två växande kommuner?

Vi har inte alla svar än, men det var nyttigt att få diskutera frågorna på plats med våra kunniga kollegor från NV och HaV.