Bilder och gallerier

Vi samlar bilder från Klarälvsdeltat i olika gallerier. De dyker upp på lite olika ställen i bloggen som du kanske har märkt. Här har vi de samlade och i dagsläget ligger det fyra gallerier ute. Vi lägger in fler bilder i våra gallerier löpande. Klickar du på bilder så får du även en beskrivning om vad det är.

Friluftsliv

Ett naturreservat har ofta stora värden för friluftslivet. Så är det för Klarälvsdeltat. I området finns redan idag anläggningar och anordningar för att kunna vandra och besöka. Det finns t ex vandringsleder, fågeltorn, bryggor och båtbusshållplatser.

[nggallery id=1]

Naturvärden

Det är många värdefulla naturvärden bland Klarälvsdeltats naturmiljöer. Här finns en stor variation och mångfald, ofta ett resultat av Klarälvens slingrande vatten som möter Vänern. Typexempel är våtmarker, betade strandängar, vassområden, lövskogar, hällmarker formade efter inlandsisen, vikar och sund.

[nggallery id=2]

Arter

Här visar vi ett axplock av det arter som du kan hitta i området, t ex växter, mossor och svampar, samt djurlivet förstås.

[nggallery id=3]

Flygfoton

Foton som visar området från luften.

[nggallery id=4]