Naturvärden

Det är många värdefulla naturvärden bland Klarälvsdeltats naturmiljöer. Här finns en stor variation och mångfald, ofta ett resultat av Klarälvens slingrande vatten som möter Vänern. Typexempel är våtmarker, betade strandängar, vassområden, lövskogar, hällmarker formade efter inlandsisen, vikar och sund.

[nggallery id=2]