Dialog med närboende

Många människor bor, arbetar i eller rör sig genom det område som berörs av reservatsbildningen vid Klarälvsdeltat. För att vi som jobbar med reservatsbildningen ska få veta vilka frågor de som har fritidshus i, eller bor i området, har om reservatsbildningen, ordnade vi under våren och sommaren några träffar i området.

Vi har besökt Kråkholmen, Nolgårdsudden, Björkås, Knappstad och Hammars udde. Det är många frågor som dykt upp i diskussionerna, bl.a. om vad det innebär när ett område blir naturreservat, om man kan äga tomtmark inom ett naturreservat, får man ta ned träd som hotar att falla över parkeringar och hus, vad Natura 2000 är, vilken roll har kommunerna i reservatsbildningen eller hur lång tid processen tar.

Det var också mera platsspecifika frågor, t.ex. vilka naturvärden som fanns i just det område vi besökte, om det finns någon planerad skötsel i området och hur det kommer att utvecklas med tiden, om man får fortsätta att röja marken som man tidigare gjort, om man får ha kvar befintliga bryggor och båtar i reservatet, kommer det att bli några friluftsanläggningar i just det här området och vem tar i så fall hand om nedskräpning och skötsel?

Det är bara ett axplock av de frågor som dök upp under våra besök. Under det fortsatta arbetet ska vi ta med oss och jobba vidare med de här frågorna och en del av svaren om reservatsbildningen ska du kunna hitta på den här bloggen.