Grannemöte vid Nolgårdsudden

Som en uppföljning på det grannemöte som genomfördes vid Nolgårdsudden för två år sedan besökte Anita Andersson och Linda Stöberg åter de boende i området. Vi gick igenom de förändringar av gräns som deras förslag lett till och diskuterade även skötsel och andra frågor. Vill du läsa mer om vad som diskuterades på mötet så läs gärna Minnesanteckningar Nolgårdsudden 20140513.