Gränsförslag klart i västligaste delen

Nu har vi diskuterat gränsförslaget med markägarna för den västligaste delen av Klarälvsdeltat. Diskussionerna har lett fram till en del justeringar av gränsen och därför lägger vi nu ut en ny karta över området. För att gå vidare med bildandet av reservatet har vi nu gjort en beställning från Lantmäteriet så att de gör en preliminärstakning över det här området. Vi har även beställt en värdering för att få ett underlag för diskussioner om ersättning för de berörda markägarna. De hemman som berörs är  Romstad, Dingelsundet och Knappstad i Karlstads kommun samt Lunden och Vidön i Hammarö kommun.