Hur ska jakten hanteras i det blivande reservatet?

Den 7:e maj bjöd Länsstyrelsen in till diskussion om jakt i det blivande naturreservatet. Till mötet hade vi bjudit in jaktvårdsklubb, Stora Enso och andra markägare som berörs av jaktfrågor. Vi diskuterade hur jakten påverkar fågellivet och om jakten påverkar möjligheten att utöva friluftsliv. Vi fick in många intressanta synpunkter som vi ska ta med oss när vi fortsätter att diskutera frågan internt på Länsstyrelsen. Om du är intresserad av frågorna får du gärna höra av dig till oss med frågor eller synpunkter. Till artikeln bifogas en kortfattad sammanfattning av mötet.

Anteckningar efter möte om jaktföreskrifter