Klarälvsdeltats okända däggdjur

Ett däggdjur som man sällan ser är fladdermusen, ändå lever den så nära oss. Fladdermöss trivs nära människor, bl.a. övervintrar de gärna i gruvor, kyrkor och jordkällare. På sommaren kan de ha sin yngelbostad i ditt hus.

Klarälvsdeltat är ett område där det finns många viktiga miljöer för fladdermössen, de söker föda i ängs- och hagmarker, över vatten och skogen. För att visa upp några av de fladdermusarter som finns vid Klarälvsdeltat anordnade Länsstyrelsen i somras en fladdermusvandring vid Knappstadviken. Turen blev mycket uppskattad och vi funderar på att arrangera en ny tur nästa år.