Den här bloggen har skapats för att du ska kunna hitta bra och aktuell information om reservatsbildningsprocessen vid Klarälvsdeltat.

Här lägger jag upp aktuella kartor och beskrivningar av vad som är på gång. Det finns också information om vilka naturvärden som finns i området, hur reservatsbildning går till och bilder ifrån området.

Jag ska så långt det är möjligt även berätta om och visa vad vi gör under en komplicerad process som reservatsbildning ofta innebär.

Med vänliga hälsningar,
Linda Stöberg

> Du kan kontakta mig på flera sätt

Kommentera och dela artiklar och sidor

Vi kommer inte att ha kommentarsfunktioner påslaget från början. Anledningen är att vi först vill kunna hitta rätt nivå på bloggen och att vi internt hanterar den på bästa sätt.
Du ska enkelt kunna dela innehållet vidare till andra sociala nätverk och forum där vi främst kommer ha funktioner mot Facebook och Twitter.

Teknik och tillgänglighet

Bloggen ska fungera i så många olika miljöer som möjligt, oberoende av datorval, webbläsare, läsplatta eller mobil. Vi ska vara tydliga i vårt språk och inte krångla till det. Våra länkar och bilder ska ha förklaringskod för de som använder uppläsningsprogram. Om vi misslyckas i detta får du gärna kontakta oss och påpeka det.

Bloggen är responsiv, det vill säga den anpassar sig efter storleken på den skärm och webbläsare du använder.

För frågor om själva bloggens teknik, möjligheter och hur den hanteras ur ett kommunikationsperspektiv, vänd dig gärna till Fredrik Andersson, webbstrateg, Länsstyrelsen Värmland, 010-224 7380.