Lägesrapport januari 2015

Vid årsskiftet så har nu Linda Stöberg tagit över huvudansvaret med reservatsbildningen vid Klarälvsdeltat. Om förändringen av uppgifter innebär några förändringar i tidsplanen har vi inte hunnit analysera än, men återkommer inom kort med mer information. Om ni har några frågor så når ni mig via telefon 010-22 47 487 eller e-post klaralvsdeltat.varmland@lansstyrelsen.se