Lägesrapport

Delar av arbetet med reservatsbildningen har varit vilande sedan i somras på grund av sjukdom. Nu har vi gjort en omfördelning av arbetsuppgifter och arbetet kommer att ta fart igen. Vi planerar att snart bjuda in berörda grupper och diskutera hur skötseln ska se ut i Klarälvsdeltat. Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Hälsningar Anita och Linda