Lägesuppdatering april

Från april är Laura Hedberg projektledare och har huvudansvar för reservatsbildningen vid Klarälvsdeltat. Ni når Laura via telefon 010-22 47 491. Ni kan även kontakta mig (Linda) via telefon 010-22 47 487. Ni kan kontakta oss bägge via  e-post klaralvsdeltat.varmland@lansstyrelsen.se