Life projekt som berör Klarälvsdeltat

Life Vänern är ett EU-projekt som syftar till att restaurera igenväxande miljöer i 17 av Vänerns Natura 2000-områden. Projektet är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland. Projektet startade hösten 2013 och ska pågå i fem år.

 

Klarälvsdeltat berörs vid Djupsundsviken och Nolgårdsviken där strandängarna ska restaureras. Genom röjning, fräsning och bete ska fågellokalerna restaureras och förhoppningsvis bli lika fina som de var på 60-talet. Arbetet inleds med inventeringar i sommar och de fysiska åtgärderna kommer tidigast igång i höst. Dessutom ska det anläggas en spångad vandringsled mellan Coop och Hammars udde samt ett fågeltorn för att underlätta för besökare att komma ut och uppleva området.

 

Vill du läsa mer om projektet kan du gå in på Life Vänerns egna blogg.