Möte med Karlstads kommun

Den 10:e oktober hade Länsstyrelsen ett möte med Hammarö kommun där vi bl.a. kom fram till hur vi ska arbeta tillsammans med att ta fram en skötselplan och hur jaktfrågorna ska hanteras i den här delen av reservatet.

Nästa möte blir tisdag den 12:e, då vi ska träffa Karlstads kommun för att diskutera samma slags frågor. Till mötet har vi även bjudit in markägare,  jakträttsinnehavare, friluftsfrämjandet, Leader Närheten, Karlstads Ornitologiska Förening och Karlstads Naturskyddsförening.