Möte vid Svensholmen

De boende vid Svensholmen och representanter för ägarna till en samfällighet som omger bostadsområdet träffade i tisdags Anita Andersson och Per Gustafsson från Länsstyrelsen för att prata om reservatsbildning och Natura 2000.