På gång just nu

Lövnaturskog

Nu är det mycket på gång i Klarälvsdeltat. I morgon, tisdag den 10 juni, ska Anita ut till Nolgårdsudden tillsammans med en lantmätare från Lantmäteriet och en representant för samfälligheten i området för att preliminärstaka gräns.

 

Nästa måndag, den 16 juni kl 16 är det möte på Länsstyrelsen för de som är intresserade av att prata om naturvärden i Klarälvsdeltat, sista anmälningsdag är den 10 juni.

 

Efter semestrarna kommer skötselgruppen att samlas och arbeta fram skötselplaner för de olika delarna inom området.