Skötsel i naturreservat

Vissa delar av ett naturreservat lämnas för fri utveckling, men ibland behöver områden skötas för att naturvärdena ska bevaras. Nu i höst ska vi jobba med att ta fram förslag till skötselplan för reservatet. Områden som kan behöva skötas är t.ex. strandängar och i Klarälvsdeltat finns i dag områden som sköts genom bete.

Här är en bild från ett område där det skrivits naturvårdsavtal och där fyra kossor släpptes på bete nu i sommar för att bevara en orkidé, rödsysslan.

Läs artikel på Länsstyrelsens hemsida.