För att utforma skötselplanen på ett sätt som tar hänsyn till olika intressenter så har Länsstyrelsen bjudit in referensgrupper. Den 14 maj var det dags för referensgruppsmöte för Friluftsliv och turism. Inbjudan gick ut till 15 föreningar och ett antal…