Studiebesök i Klarälvsdeltat

På eftermiddagen den 18 maj deltog Laura Hedberg och Oscar Säwström i Klarälvens vattenvårdsförbunds, vattenråds och Alsterälvens stämma.

De tog med besökarna på en guidad vandring i Klarälvsdeltat. I samband med guidningen bjöds det på kolbulle vid sprakande brasa, medan Laura och Oscar berättade mer om ett Life-projekt som berör Klarälvsdeltat och om reservatsbildningen.

Guidning i Klarälvsdeltat

Guidning i Klarälvsdeltat