Uppdatering om arbetet med D-uppsatsen

Sofie har jobbat vidare med uppsatsen om ekosystemtjänster i Klarälvsdeltat. Här berättar hon om vad som hänt sedan hon presenterade arbetet. Vill ni veta mera om hennes arbete så får ni gärna kontakta henne. Väcker hennes arbete frågor som rör reservatsbildningen får ni gärna kontakta Anita eller mig.

Hälsningar Linda Stöberg

 

Hej igen, 

Nu börjar jag närma mig slutet på mitt uppsatsarbete kring ekosystemtjänster i Klarälvsdeltat och tänkte därför uppdatera er som är intresserade. Just nu tittar jag på specifika avvägningssituationer för möjlig markanvändning i några delar av deltat, närmare bestämt vid Hammarsudde, Tuvan, Söder om Björkås och även marken norr om Stora Ensos nya anläggning.

 

På Hammrsudde finns planer på att restaurera, och återigen börja hävda, de gamla strandängarna, vilket alltså är ett alternativ till den markanvändning som finns idag (mestadels skog och sly). Tuvan, där Karlstad idag har en snötipp, kan komma att bli aktuell för byggnation av en småbåtshamn. Söder om Björkås är intressant för anläggning av ny bebyggelse och vid Stora Enso på Vidön kan industrin komma att utvidgas. På båda de senaste platserna är marken idag skogsområden där många promenerar. För de här områdena vill jag alltså visa hur ekosemtjänsterna (dvs. landskapets förmåga att tillhandahålla dem) förändras/varierar  med olika typer av markanvändning.

 

Jag tar gärna emot åsikter kring markanvändningen och de olika alternativen från er eller svarar på frågor som ni har. Det är bara att maila mig på sosu0702@student.miun.se.

 

Tack för er tid!

 

Vänliga Hälsningar
Sofie