Uppsats om stadsutveckling i Klarälvsdeltat

Under våren har tre studenter från Göteborgs universitet skrivit en uppsats för att öka förståelsen för samspelet mellan mänskliga aktiviteter och naturens processer. 

Författare till uppsatsen

Ida, Linnea och Hanna har tittat på hur Karlstad och Klarälvsdeltat lever i ett samspel som innebär att Karlstad kan dra nytta av de fördelar som Klarälvsdeltat ger, samtidigt som de naturliga processerna och utbredning av deltat kontrolleras för att staden ska kunna växa.

 

Uppsats om Klarälvsdeltat för den som vill läsa mer.