Vad reservatsförvaltarna gör just nu

En årligt återkommande arbetsuppgift vid förvaltningen av länets naturreservat är markering av gränser. Märkningen sker genom att man målar vita färgmarkeringar på träd, eller att man sätter ut stolpar med brickor. Under 2013 är det många nya naturreservat som ska markeras och nu har årets arbeten påbörjats. För det här arbetet använder Länsstyrelsen såväl anställd personal som entreprenörer.

 

Här ser vi en bild på Andréas Nilsson från Hammarö vid AB i full färd med gränsarbete. Foto Gunnar Lagerkvist.

Vi är inte framme vid den delen av processen i Klarälvsdeltat. Just nu håller vi på att slutföra diskussionerna om gränserna i det nordvästra hörnet. När gränsen är klar kommer vi att uppdatera hemsidan med nya kartor.

Den här bilden visare hur reservatens gränsmarkering ser ut. Foto Mikael Solebris.