Vandringar och friluftsliv

Klarälvsdeltats okända däggdjur

Ett däggdjur som man sällan ser är fladdermusen, ändå lever den så nära oss. Fladdermöss trivs nära människor, bl.a. övervintrar de gärna i gruvor, kyrkor och jordkällare. På sommaren kan de ha sin yngelbostad i ditt hus.

Klarälvsdeltat är ett område där det finns många viktiga miljöer för fladdermössen, de söker föda i ängs- och hagmarker, över vatten och skogen. För att visa upp några av de fladdermusarter som finns vid Klarälvsdeltat anordnade Länsstyrelsen i somras en fladdermusvandring vid Knappstadviken. Turen blev mycket uppskattad och vi funderar på att arrangera en ny tur nästa år.

Blomstervandring på Hammarö

VideörtEn lördag i augusti besökte ett gäng naturintresserade till Hammarsudde för att titta på floran. Anita Andersson berättade om de arter och de naturtyper som finns på platsen och hur Länsstyrelsen vill jobba med att bevara dem inom naturreservatet.

En intressant miljö är den slåtteräng som finns i området, en annan sådan miljö är de fina lövskogarna. I lövskogen är tanken att den ska få fortsätta att utvecklas mot naturskog. Det innebär att träden inte sköts av mänsklig hand utan tillåts att växa där de själva väljer det och att när de sedan dör får de ligga kvar. De döda träden är väldigt viktiga för den biologiska mångfalden, här kommer det att finnas både svampar och insekter.