Vår i Klarälvsdeltat

 

Det var länge sedan vi gjorde någon uppdatering av bloggen och det beror dels på att vi fortfarande är i fasen när vi jobbar med att fastställa gränser och ordna markåtkomst för reservatet, men också på att vi har bytt ansvarig handläggare. Nu är Per Gustafsson den som driver ärendet framåt.

Just nu jobbar vi mer intensivt med att fastställa gränserna för den del som ligger i Hammarö kommun. Den 14 februari träffade vi flera representanter för kommunen och diskuterade flera olika frågor förutom gränser som t.ex. tillgänglighet, skötsel, friluftsliv, Natura 2000 och det Life-projekt som berör Klarälvsdeltat och de detaljplaner som finns inom området. Vill du veta mer om mötet så hör av dig så skickar vi anteckningar från mötet.

Närmaste tiden kommer det att göras en hel del fältbesök i området för att ge underlag till beskrivningar och skötselplaner men också i samband med gränsarbetet. Om ni har några frågor så hör gärna av er till oss. Du når Per på telefon 010-22 47 357.