Vardagen

Studiebesök i Klarälvsdeltat

På eftermiddagen den 18 maj deltog Laura Hedberg och Oscar Säwström i Klarälvens vattenvårdsförbunds, vattenråds och Alsterälvens stämma. De tog med besökarna på en guidad vandring i Klarälvsdeltat. I samband med guidningen bjöds det på kolbulle vid sprakande brasa, medan…

Lägesuppdatering april

Från april är Laura Hedberg projektledare och har huvudansvar för reservatsbildningen vid Klarälvsdeltat. Ni når Laura via telefon 010-22 47 491. Ni kan även kontakta mig (Linda) via telefon 010-22 47 487. Ni kan kontakta oss bägge via  e-post klaralvsdeltat.varmland@lansstyrelsen.se

Lägesrapport januari 2015

Vid årsskiftet så har nu Linda Stöberg tagit över huvudansvaret med reservatsbildningen vid Klarälvsdeltat. Om förändringen av uppgifter innebär några förändringar i tidsplanen har vi inte hunnit analysera än, men återkommer inom kort med mer information. Om ni har några…

Rapport om tillståndet i Vänern

Varje år presenterar Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket en rapport om miljötillståndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten. I årets rapport har man skrivit om Vänern. Man har beskrivit hur regleringen av Vänern leder till igenväxningen av stränderna och…

Lägesrapport

Delar av arbetet med reservatsbildningen har varit vilande sedan i somras på grund av sjukdom. Nu har vi gjort en omfördelning av arbetsuppgifter och arbetet kommer att ta fart igen. Vi planerar att snart bjuda in berörda grupper och diskutera…

På gång just nu

Nu är det mycket på gång i Klarälvsdeltat. I morgon, tisdag den 10 juni, ska Anita ut till Nolgårdsudden tillsammans med en lantmätare från Lantmäteriet och en representant för samfälligheten i området för att preliminärstaka gräns.   Nästa måndag, den…