Vardagen

Fiskbestånd i Klarälvens mynningsområde

Den 8:e juni bjöd Länsstyrelsen in till diskussion om fiskbestånden i Klarälvens mynningsområde. Till mötet hade representanter för myndigheter, forskare, kommun, yrkesfiskare, sportfiskare, fiskevattenägare samt fiskevårdsområdet bjudits in.  Diskussionen gällde främst huruvida fiskfångstena i området minskat och i så fall…